RSS

Kulinarična delavnica

OKUSITI BIOREGIJO

Tradicionalna kulinarika - priložnost za nove turistične produkte območja od Pohorja do Bohorja

 

Kulinarična delavnicaRazvojna agencija Kozjansko je v okviru projekta »Bioregija - regija naravne pestrosti« organizirala, v ponedeljek 2. februarja 2009, delavnico »Kulinarične posebnosti Bioregije - regije naravne pestrosti«. Operacija se izvaja v okviru prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih programov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

 

Namen delavnice je bil pripraviti nabor tradicionalnih jedi območja občin, ki so vključene v ta projekt (Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slov. Konjice, Šentjur, Vitanje, Zreče). Mag. Vladimir Šlibar, univ. dipl. etnolog je predaval o osnovnih  značilnostih prehrane od Pohorja do Bohorja v 20. stoletju.

 

Kulinarična delavnicaČlanice društev kmečkih žena so skupno z Zavodom Etno Eko predstavljale recepture že nekaterih pozabljenih jedi območja, vse pod budnim očesom strokovnjaka Vladimirja Šlibarja.

Predstavnice Razvojne agencije Kozjansko:  Andreja Smolej, Breda Retuznik, Jelena Zupanc so pojasnile  pomen in poslanstvo kulinarike znotraj projekta Bioregije in pri oblikovanju integralnega turističnega produkta. Nakazale so možnosti  vključevanja tradicionalne kulinarike prilagojene današnjim razmeram  za doseganje večje razlikovalnosti, prepoznavnosti območja in s tem doseganja višje tržne vrednosti posameznih produktov.

 

Skozi prizmo gastronomije razumemo in odkrivamo lokalne, kulturne posebnosti, različnosti, šege in navade ljudi, gospodarski in socialni razvoj območja, sozvočje z naravo ter  imamo priložnost  predstaviti edinstvenost tega območja za izvirna turistična doživetja.               

Lokalna gastronomija je dodaten motiv, da se turist vedno znova vrača na neko območje.