RSS

Turistično informativne table Bioregije od Pohorja do Bohorja

V okviru projekta »Bioregija - regija naravne pestrosti« so se kot eden izmed rezultatov izdelale tudi turistično informativne table.
Table, izdelane po enotni celostni podobi so postavljene na atraktivnih lokacijah na območju sedmih občin območja »od Pohorja do Bohorja«.
 
Na celotnem območju je postavljenih 25 informativnih tabel, ki bodo prispevala k osveščanju lokalnega prebivalstva o zavedanju vrednosti okolju prijaznega razvoja turizma in ostalih dejavnosti, predvsem pa so namenjene turistom, obiskovalcem območja. Popotnikom, obiskovalcem, raziskovalcem nakazujejo številne možnosti uživanja kulturne, doživljajske in kulinarične ponudbe območja in jim podajajo najosnovnejše informacije o posameznih atraktivnih točkah, ter jih vzpodbujajo k nadaljnjemu raziskovanju območja.
 
Predstavitvena vsebina je razdeljena na dva dela, ena stran podrobneje predstavlja ponudbo naravne, kulturne dediščine, kulinarično, nastanitveno ponudbo in ostale možnosti doživljajskega turizma posamezne občine. Drugi del pa je identičen za celotno območje in predstavlja območje Bioregije kot enovito naravno, kulturno, izobraževalno in doživljajsko destinacijo, zanimivo za številne ciljne skupine turistov in obiskovalcev.
 
Tudi s pomočjo tabel menimo, da bo obisk območja večji, obiskovalci in ponudniki pa se bodo še bolj zavedali vrednosti neokrnjenega okolja, ki nudi številne priložnosti za kvalitetno življenje in tudi kvalitetno preživljanje prostega časa v naravi.
 
Tabla v Šentjurju
 
Tabla v Dobju
 
Tabla v Zrečah
 
Tabla v Oplotnici
 
Tabla v Vitanju
 
Tabla na Dobrni
 
Skupna stran table s podatki o območju Bioregije
 
 
 
Nosilec projekta Bioregija je Občina Šentjur. Projekt Bioregija financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, kot razvojno prioriteto Razvoj regij.