RSS

Zbiralnica idej

Dobre ideje Zbiralnica idej na portalu Podezelje.com je nastala v teku projekta "Razvijanje sposobnosti podeželskega prebivalstva za aktivno uporabo interneta prek podeželskega spletnega portala".

Namen Zbiralnice je zbirati dobre ideje za razvoj podeželskega območja. Zbrane ideje so plod želja in domiselnosti podeželskega prebivalstva in so javno objavljene prav zato, da jih lahko vidijo tudi drugi, ki lahko pripomorejo k njihovi uresničitvi, ali pa jih vzpodbudijo k razvijanju njihovih lastnih idej. Cilj Zbiralnice idej pa je uresničitev obstoječih in generiranje novih idej za trajnostni razvoj podeželja.

 

Spodaj so zbrane ideje, ki smo jih pridobili z delom na terenu na območju LAS "Od Pohorja do Bohorja" in so na voljo vsem - lahko jih uporabite za svoje projekte, morda vam pomagajo kot osnutek za nove ideje za delo na vašem območju.

Prav tako pa vas vabimo, da nam pošljete svoje ideje, za katere bi želeli, da se javno objavijo na tej strani in so lahko v pomoč drugim, pri pripravi projektov za razvoj območja. Sporočite nam jih na e-naslov rajko.antlej@ra-kozjansko.si, kamor lahko pošljete tudi vsa druga vprašanja, povezana z Zbiralnico idej.

 

KULTURA in UMETNOST

 1. Ustvarjalne delavnice treh generacij.  Predstavniki vseh treh generacij (otroci, mladi in starejši) pripravijo  ustvarjalne delavnice za vse generacije. Namen je druženje in spodbujanje ustvarjalnosti. Izdelujejo lahko nakit, inštrumente iz naravnih materialov, šivanje lutk, izdelava zmajev, pletenje, ... Vključijo lahko tudi  kmečka in domača opravila. S tem se mladi naučijo koristnih veščin, uporabnih za življenje (povezava z lesom, elektriko, uporaba kmečkih orodij, ...).
 2. Lokalni umetniki. Mladi in starejši se predstavijo z avtorskimi deli. Pesmi, poezija, oblačila, slike, fotografije, leseni izdelki, lahko tudi s svojo posebno kulinariko. Namen tega je, da se da lokalnim umetnikom možnost prestavitve v javnosti.

MLADINSKE AKTIVNOSTI

 1. Tutorstvo: Pomoč pri učenju. Skupina mladih ponudi pomoč pri učenju osnovnošolcem in srednješolcem. Sami poiščejo mlade, ki obvladajo posamezne predmete ter približno določijo termine. Nato se povežejo s Osnovnimi šolami in srednjimi (če so v bližini) ter oglašujejo pomoč pri učenju. Če mladinska skupina nima svojega prostora, se lahko dogovori s šolo. Namen projekta je povezovanje mladih ter promocija prostovoljstva. Otroci, ki koristijo pomoč pri učenju so potencialni bodoči prostovoljci.
 2. Klub prostovoljcev: Člani kluba se povezujejo z različnimi institucijami, ki potrebujejo pomoč mladih prostovoljcev ter redno promovirajo pomen prostovoljstva ter objavljajo rezultate svojih projektov. Predlagane aktivnosti so, da mladi prostovoljci nudijo pomoč starejšim, ljudem s posebnimi potrebami, ljudem in živalim v stiski, obiski starejših v domu upokojencev, obiski in animacije v bolnišnicah. Nudijo lahko tudi pomoč starejšim na domu (sekanje drv, košnja trave, trgatev, "kožuhanje" ali ličkanje, čiščenje na domu, spremstvo na sprehodih).
 3. Drevo ali park prostovoljstva:  Za večjo promocijo in prepoznavnost lahko mladi v središču mesta ali vasi simbolično posadijo drevo prostovoljstva ali uredijo park (posadijo rože, razstavijo slike, pesmi, okrasijo drevesa za božič, na drevesa nalepijo dobre misli, enkrat mesečno pripravijo program za mimoidoče).
 4. Mladinska piramida:  Mladinske debate o skupnih aktualni problematiki in aktualnih dogodkih. Pripravi se nagradni kviz, ki vsebuje vprašanja, ki spodbujajo razmišljanje o prednostih in  potrebah, posebnostih in znamenitostih svojega kraja. Prav tako lahko vsaka skupina pripravi grb, s katerim na poseben način predstavijo svoj kraj. Srečanje je organizirano po vzoru znane TV oddaje s podobnim nazivom. Srečanje povezuje moderator, ki v debato vključi tudi posebne goste. To so lahko predstavniki občine, člani Krajevne skupnosti, lokalni podjetniki, sponzorji mladinskih aktivnosti.
 5. Mladi novinarji: Oblikovanje skupine mladih novinarjev, ki se s podporo mentorjev udeležuje različnih mladinskih in občinskih prireditev ter skrbi za objavo le teh v lokalnih medijih. Vključevanje mladih v lokalne medije bo spodbudilo vrstnike, da tudi sami večkrat preberejo novice na lokalnih internetnih straneh ali časopisi in se kdaj tudi udeležijo katere izmed aktivnosti.

PODJETNIŠTVO

 1. Podjetniške delavnice, ki  spodbujajo mlade k podjetnemu načinu razmišljanja, prepoznavanju potreb svojega kraja in priložnosti, ki so jim na voljo v lokalnem okolju. Skozi podjetniške delavnice spoznavajo tudi možnosti samozaposlovanja.
 2. Okrogla miza:  Mladi povabijo mladega uspešnega podjetnika, ki ima sedež podjetja na podeželju. Namen tega je, da mlade spodbudi k podjetnemu načinu razmišljanja ter jim na konkreten način pokaže možnosti uspeha tudi izven mesta.

PROSTI ČAS

Predlagani so bili filmski večeri, potopisi, športni turnirji.

 1. Mladi pohodniki. Mladi organizirajo pohod po svojem kraju in okolici. Med pohodom organizirajo več postojank. Te so postavljene v neposredni bližini lokalne znamenitosti. Med postankom poskrbijo za tradicionalno hrano in pijačo, ki je tudi značilna za domači kraj. Med potjo pripravijo igre ali uganke, ki so vsebinsko povezane z namenom pohoda (iskanje predmeta, npr. v občini Šentjur morajo pri Ipavčevi hiši poiskati, kje se skriva Zeleni Jurij, ali pa sestaviti kratko pesmico o Rifniku ...).

MEDNARODNI PROJEKTI

Veliko število mladih je predlagalo mednarodne mladinske projekte, ki pritegnejo, ki  pritegnejo nove prostovoljce ter popestrijo dogajanje v kraju. Vendar pa so organizacijsko in izvajalsko dokaj zahtevni. Zato potrebujejo pomoč pri tem.

MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE

 1. Medgeneracijske glasbene zasedbe:  Mladi in starejši, ki igrajo kakšen inštrument ter imajo kljub starostni razliki podoben glasbeni okus, združili v glasbeno skupino. Lahko je duet, komorna zasedba ali pop rock skupina.
 2. Domača kuhinja: Starejši in mladi skupaj pripravijo meni na določeno temo (npr. bio prehrana, kosilo za 15 min, krompirjeve specialitete, sladice ...). Gre za prenos znanja starejših na mlajše. Tisti, ki niso spretni pri kuhanju in se ne želijo udeležiti delavnice, lahko poskrbijo za pogrinjek ter vzdušje ob pojedini.

Med drugimi so mladi izrazili željo in potrebo po naslednjih investicijah:

 • Mladinski prostor
 • Kulturni center, dom ali vsaj večnamenska dvorana za prireditve

Evropska komisija - politika razvoja podeželja