RSS

Oplotnica

Turizem
Turistične kmetije
Turistična kmetija Črešnar
Izletniške kmetije
Sobe in apartmaji
Ostala gostinska ponudba
Okrepčevalnica pri Firštu
Aktivne počitnice
Kulturna dediščina
Graščina in park s periščem
Črna kuhinja pri cerkvi sv. Barbare
Romarska cerkev Prihova
Naravna dediščina
Domači izdelki, pridelki in zelišča
Prodaja vina
Ekološke kmetije
Čebelarstvo in izdelki iz medu
Izdelki iz domače in umetne obrti
Domača zelišča
Pridelava sadja, zelenjave in okrasnih rastlin
Sadjarsko-vinogradniška kmetija Brglez Šparovec
Pridelava žganih pijač
Predelava pijač Drago Kamenik
Sirarstvo
Peka kruha in peciva
Vzreja živali
Domače meso in mesni izdelki
Predelava mesa Juršnik
Marmelade, sokovi, suho sadje
Turistični informacijski centri
Organizacije in društva
Turistično društvo Trta Oplotnica
Turistično društvo Oplotnica
Društvo kmečkih žena Oplotnica
Pohodne in kolesarske poti
Turistično sprehajalna pot "Partovec"
Med Zreškim in Mariborskim Pohorjem