RSS

Graščina in park s periščemOplotniška graščina je dobro ohranjen kulturni spomenik zgodnjega 17. stoletja. Najsta-rejši del, ki izhaja iz leta 1639 je grajska kapela z dobro ohranjeno štukaturo, ki je prvo tovrstno delo na slovenskem Štajerskem. Štukaturni okras je delo italijanskih mojstrov in je slogovno ter oblikovno tesno povezan z mavzolejem cesarja Ferdinanda II. v avstrijskem Gradcu. Lep primer umetnega kovaštva 17. stoletja je tudi kovana pregrada. V središču Oplotnice je še park, urejen leta 1924 na zemljišču takratnega graščaka Windischgraetza. V parku je bilo urejeno perišče z uto ter zgrajena Tovarna lesne volne. Danes je skozi park speljanih več strug potoka Oplotniščica.

 

Ogled po predhodni najavi.

 

Informacije: 02 845 09 00