RSS

Kulturna dediščina
Naključne vsebine


Srednjeveški trg Rogatec

TRG ROGATEC Rogatec kot trg se prvič omenja leta 1283. Nastal je pod okriljem gradu Gornji Rogatec in graščine Strmol. Njegova prometna vloga ob križišču pomembnih poti in...

Hiša s črno kuhinjo

Domačija Šumej v Brdcah nad Dobrno je ena redkih manjših kmetij, ki je do danes ohranila del kulturne dediščine naših prednikov. V njej lahko podoživimo način...

Tinsko

Tinska gora, vidna že od daleč, zbuja pozornost z dvema tesno skupaj postavljenima cerkvama; Matere božje in sv. Ane. Legenda, ki kroži od ust do ust, o dveh cerkvah pripoveduje:Tinsko je...

Sramotilni steber-PRANGER

Sramotilni steber je bil nekdaj zunanji znak trških pravic določenega trga. V Podsredi stoji nasproti nekdanje županove hiše. Nižje sodstvo, ki so ga lahko izvrševali v...