RSS

Kulturna dediščina
Naključne vsebine


Ošlakova domačija

Na zreškem območju je od ostankov stare kovaške obrti ohranjena le še Ošlakova kovačija v Boharini. Po pisnih virih bi naj nastala okrog leta 1770, nad vhodom na...

Grad Podsreda

Grad Podsreda sodi med najpomembnejše romanske arhitekture na Slovenskem. Leži na severnem pobočju Orlice, 5 km iz istoimenskega trga Podsreda. Hörgerg ali Herberch, kot se je...

Nadžupnijska cerkev sv. Jerneja

NADŽUPNIJSKA CERKEV SV. JERNEJA Nadžupnjiska cerkev sv. Jerneja je bila pozidana v letih 1738-1743. Notranjščino krasijo v celoti obnovljene freske celovškega slikarja...

Kozjanska domačija

Je značilna lesena stavba zahodnega dela Kozjanskega, ena redkih v celoti obnovljenih tipičnih kozjanskih hiš, kjer je možen voden ogled s predstavitvijo vseh kmečkih opravil na...