RSS

Kulturna dediščina
Naključne vsebine


Skomarska hiša

Skomarska hiša sodi med najpomembnejše kulturne spomenike na Slovenskem, s spominsko sobo pohorskemu pesniku Juriju Vodovniku. Nastala je leta 1803 in je zasnovana kot prehodni...

Srednjeveški trg Rogatec

TRG ROGATEC Rogatec kot trg se prvič omenja leta 1283. Nastal je pod okriljem gradu Gornji Rogatec in graščine Strmol. Njegova prometna vloga ob križišču pomembnih poti in...

Graščina in park s periščem

Oplotniška graščina je dobro ohranjen kulturni spomenik zgodnjega 17. stoletja. Najsta-rejši del, ki izhaja iz leta 1639 je grajska kapela z dobro ohranjeno...

Žička kartuzija

Skozi vas Žiče in nato dolino svetega Janeza Krstnika nas pot pripelje do skrivnostne Žičke kartuzije. V tej odmaknjeni in tesni dolinici si je takratni lastnik tega posestva,...