RSS

Svete goreNa hribu Gradišče stoji gotska cerkev Matere božje sedem žalosti in kapeli sv. Ane in sv. Mohorja in Fortunata. Do cerkve vodijo kapele križevega pota. Osrednja, nekdanja romarska cerkev v današnji obliki izvira iz 15. stoletja. Njen prvotni gotski značaj poudarjajo mogočni klesani oporniki. Cerkvena notranjščina v prvotni obliki je ohranjena le še v tristrano sklenjenem prezbiteriju. Zanimiv je poznobaročni oltar iz druge polovice 18. stoletja s kipom Pieta, ki je nastal okoli l. 1410 in ga pripisujejo stari ptujskogorski delavnici. Središče romarskega čaščenja je novejši Marijin kip, ki je postavljen na baročni prestol v cerkvi.
Kapelo sv. Ane lahko datiramo v 14. stoletje. Notranjost je enotno oblikovana, figuralno-dekorativna poslikava iz leta 1902 je delo Fr. Gornika. Kapelo sv. Mohorja in Fortunata so pozidali v začetku 15. stoletja, vendar je ohranila le tlorisno zasnovo, klesani vhodni portal, slavolok in rebrasto obokani prezbiterij. Današnja oprema je neogotska, iz konca 19. stoletja. Cerkvico so takrat preuredili v zadnjo postajo križevega pota.