RSS

Trg PodsredaNaselje Podsreda se je razvilo pod okriljem podsredškega gradu. Kakor se je pri trških naseljih, ki so bila načrtno postavljena, običajno dogajalo, ima tudi trg Podsreda svojega predhodnika v sejemski vasi. Nahaja se nekoliko južneje od današnje Podsrede (novega trga) in se imenuje Stari trg. Podsreda se kot trg omenja leta 1377. Imela je običajne trške pravice in privilegije, na kar spominja še do danes ohranjen pranger - sramotilni steber. Naselje je v srednjem veku doživelo svoj razcvet, ko pa je v deželi nekajkrat morila kuga in ko je trg katastrofalno pogorel, si ni več bistveno opomogel. V naselju je cerkev sv. Janeza Krstnika, omenjena že leta 1426. 

Današnja Podsreda je zanimiva trška naselbina s tradicionalno trško parcelacijo. Tlorisna zasnova naselja ima lijakasto obliko. Osrednjo ulico z obeh strani obrobljajo trške hiše, ki so z daljšo stranico obrnjene na trški prostor in tako tvorijo »fasadni« plašč trga. Gospodarska poslopja in pomožni objekti so razporejeni za stanovanjsko hišo, na zunanjem pasu naselja. Pri večini trgov se je ta trška arhitektura ohranila. Podsreda je leta 1798 v celoti pogorela. Prebivalci so nato hiše in poslopja ponovno pozidali in tako se je ohranila izjemna srednjeveška urbanistična zasnova, ohranjene so tudi značilne pritlične in enonadstropne hiše.