RSS

Sramotilni steber-PRANGERSramotilni steber je bil nekdaj zunanji znak trških pravic določenega trga. V Podsredi stoji nasproti nekdanje županove hiše. Nižje sodstvo, ki so ga lahko izvrševali v trgih, se je pogosto posluževalo sramotilnih kazni. Prestopnik, ki je izvršil lažji prestopek, je bil javno izpostavljen. Priklenili so ga k sramotilnemu stebru, steni, križu, na sramotilne odre, klade, k sramotilnim klopem. Kaznovanje je trajalo od 1–2 uri, včasih tudi celi dan. Poleg prangerja je visela tabla, na kateri je bilo napisano prestopnikovo ime, njegov prestopek in kazen.

Ljudje so prestopnikovo trpljenje zavedno opazovali, nemalokrat so ga zasmehovali, psovali, obmetavali s kamenjem, blatom in drugo nesnago. Da je bila sramota čim bolj poznana, so kazen izvrševali zlasti ob trških dneh.

Pranger nosi letnico 1667, svoj sloves pa si je v dobršni meri pridobil ob koncu 19. stoletja in v začetku 20. stoletja, ko je bil ukraden in odpeljan iz Podsrede v takratni Sv. Peter pod Sv. Gorami. Ob tem dogodku je nastala prangerska pesem, ki opisuje dogajanje tudi o tem, kako se je vrnil v Podsredo (Glej str. 18, 19.).

Kozjanski part je podsredški pranger v letu 1991 delno rekonstruiral in v celoti obnovil.