RSS

Kalvarija-Sveti Rok
Kalvarija s cerkvijo sv. Roka - eno od sedmih čudes Slovenije

Kalvarija v Šmarju pri Jelšah z znamenito romarsko cerkvijo sv. Roka je eden naših vrhunskih baročnih umetnostnih spomenikov in velja za najobsežnejši kompleks v Sloveniji in bolj kot kateri koli se približuje ljudskemu čustvovanju in doživljanju poti trpljenja.

14 kapel križevega pota opremljenih z bogatim baročnim dekorjem je razporejenih ob cikcakasti poti proti romarski cerkvi sv. Roka. Romarja, popotnika ali turista pot med kapelicami vodi tako, da vedno vidi le svoj naslednji cilj, druga ureditev pa je razporejena zato, da oblikuje le nekakšno kuliso, prav podobno gledališču.Kalvarija je bila zgrajena med leti 1743-1753, postaviti jo del dal tedanji župnik v Šmarju dr. Matej Vrečar. 

Čestokrat se zgodi, da je gradnja neke cerkve povezana s kakšno legendo, in tudi cerkev sv. Roka, v tem oziru ni nobena izjema. Legenda, ki je zapisana v prezbiteriju nad vrati v zakristijo, pripoveduje:
"Leta 1645 razsajala je v Ptuji kuga. Dva Šmarčana jo prineseta od ondot v tukajšno vas Breclovo. Bolezen se začne širiti po vsej fari. V kratkem času podavi nad 200 ljudij. Da bi ljubi Bog odvrnol šibo kaznivko, sezidala se je bila na tem hribu kapelica, služba božja se je opravljala v njej prvikrat vsako drugo nedeljo v adventu, drugikrat o sv. Štefanu in tretjikrat o sv. Boštjanu s procesijoj l. 1646. Bog je na priprošnjo Matere božje, sv. Roka in sv. Boštjana uslišal skesane in vroče molitve ter strašno kugo mahoma pognal iz dežele. Po končani kugi, so nanosili verniki bojda toliko milih darov, da je bila s temi doneski na prostoru prejšnje neznatne lesene kapele postavljena sedanja čarobno lepa cerkev sv. Roka."

Cerkev je bila zgrajena med leti 1646-1666 in je okrašena z izjemno bogatim baročnim okrasjem.

V okviru akcije Nedeljskega dnevnika "Sedem največjih slovenskih čudes" so bralci tega časopisa izbrali in uvrstili med to sedmerico tudi kalvarijo s cerkvijo sv. Roka v Šmarju pri Jelšah.

Več informacij in naročila vodenj:
TIC Šmarje pri Jelšah
Tel.: 03/ 810 12 64, 031 575 056
Email.: tic@smarje.si