RSS
Galerija (5)

Doživite okus kozjanskega

Ekološka kmetija Jenštrle

Na naši kmetiji se ukvarjamo z ekološko rejo govedi za meso ter predelavo ekoloških trajnih in poltrajnih mesnih izdelkov.

Doživite okus Kozjanskega!

Ekološko kmetijo Jenšterle najdete pod vznožjem kozjanskega hriba Rifnik, poimenovanega tudi Gora, ki predstavlja kulturno in arheološko zibelko prebivalcev Šentjurja, s svojo bogato 6000 let staro zgodovino pa daje poseben pečat Šentjurju, širšemu kozjanskem območju in naši kmetiji.
  Na naši kmetiji se ukvarjamo z ekološko rejo govedi za meso ter predelavo ekoloških trajnih in poltrajnih mesnih izdelkov.
  Kmetujemo po ekoloških smernicah, kar govori o tem, da nam je spoštovanje do narave kot temelj delovanja naših prednikov blizu in da se zavedamo pomembnosti ohranjanja zdravega, čistega okolja in naravne dediščine. Tako ne uporabljamo nikakršnih umetnih gnojil, škropiv ali drugih umetnih dodatkov, s katerim bi obremenilno vplivali na okolje. Na ta način prispevamo k ohranjanju rodovitne in neonesnažene zemlje tudi za prihodnje rodove. Zavedamo se namreč, da ta zemlja in narava nista naša last, ampak sta nam dani le v oskrbo in uporabo. In za to smo neizmerno hvaležni.


Več o naši ponudbi najdete na spletni strani www.doziviteokuskozjanskega.si.