RSS

Slovenske Konjice

Turizem
Turistične kmetije
Izletniške kmetije
Izletniški turizem Kukovič
Sobe in apartmaji
Ostala gostinska ponudba
Aktivne počitnice
Kulturna dediščina
Staro mestno jedro Slovenskih Konjic
Žička kartuzija
Stari grad na Konjiški gori
Mestna galerija Riemer
Naravna dediščina
Domači izdelki, pridelki in zelišča
Prodaja vina
Vinogradništvo Celcer
Vinogradništvo Založnik
Ekološke kmetije
Čebelarstvo in izdelki iz medu
Čebelarstvo Žvikart
Izdelki iz domače in umetne obrti
Pletarstvo Kalšek
Umetnostno kovaštvo Kokotec
Unikatni ročni izdelki Dragica Žnidaršič
Domača zelišča
Pridelava sadja, zelenjave in okrasnih rastlin
Pridelava žganih pijač
Sirarstvo
Peka kruha in peciva
Vzreja živali
Kmetija Šajtegel
Domače meso in mesni izdelki
Marmelade, sokovi, suho sadje
Turistični informacijski centri
Turistični informacijski center Slovenske Konjice
Organizacije in društva
Čebelarsko društvo Slovenske Konjice
Pohodne in kolesarske poti